Ветеринария, ауыл шаруашылығы және жер қатынастары

Жер мәселелері

1. Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жерді қалай алуға болады?

Жер учаскелерін жеке тұрғын үй құрылысына (бұдан әрі – ЖТҚ) ҚР жер беру нормалары ұлттық экономика Министрінің 27.03.2015 жылғы № 255 бұйрығымен бекітілген Ережесімен регламенттелген (бұдан әрі – Ереже).
Нормалары көрсетілген ереже барлық санаттағы азаматтар үшін жалпы болып табылады, Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға қоспағанда. Алайда инженерлік коммуникациялармен қамтамасыз етілген дайындалған алаңдардың жоқтығынан қазіргі уақытта жүзеге асырылмайды.
ҚР Жер Кодексінің 43 бабының 3 тармағына сәйкес, жеке тұлғалар, мүдделі беру және жер учаскелеріне құқық саласындағы өтініш береді және жергілікті атқарушы органға жер учаскесінің орналасқан жері бойынша.

2. 2007 жылы  заңдастырылған жер телімінің жалға алу шартын ұзарту үшін қандай құжаттар қажет?

Жер учаскесін жалға алу мерзімін ұзарту Жер кодексінің 37 бабына негізінде жүзеге асырылады. Шарттың мерзімі аяқталғанда, шартты жаңа мерзімге жасалады. Бұл ретте, жалға берушіге осындай шарт жасасу ниеті туралы көрсетілген мерзімде жалға алушы жалға берушіге жазбаша түрде хабарлауға міндетті, егер шартта мұндай мерзім көрсетілмесе, үш ай мерзімде шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін.
Жер учаскесіне құқық беру кезінде жаңа мерзімге шарт жасасу Кодекстің 43-бабында көзделген тәртіппен жүргізіледі. жаңа мерзімге шарт жасау бойынша өтініш беру үшін:
- Жеке басын куәландыратын құжат (өтініш беріш сенім білдірген тұлға болған жағдайда, оның сенімхаты және жеке басын куәландыратын құжат);
- Жер учаскесінің актісі;
- Жер учаскесін жалға алу шарты.

3. Жеке меншіктегі жер теліменен бас тартуға бола ма?

ҚР Жер Кодексінің 82 бабы негізінде жер учаскесінен бас тарту жүзеге асырылады. Жер телімінне жеке меншік құқығынан өз еркімен бас тартқан жағдайда жер телімін иесіз жылжымайтын мүлік ретінде есепке алу үшін жер теліміні иесінің нотариалды куәландырылған жазбаша өтініші болып табылады, бұл ретте жергілікті атқарушы орган сотқа бас тартуды жариялағаннан бастап, коммуналдық меншікке келіп түсуін қабылдау туралы талабымен жүгінеді.
Жеке меншіктен бас тарту үшін келесідей құжатра талап етіледі:
- Жеке басын куәландыратын құжат (өтініш берген жағдайда-сенім білдірген тұлғаның сенімхаты және жеке басын куәландыратын құжат);
- Құқық белгілейтін құжаттар;
- Нотариуспен куәландырылған жазбаша жеке меншік бас тарту туралы өтініш.

Парақтар өзгертілді: 12-06-2018