Әлеуметтік-экономикалық даму

+ 2019
Қаңтар Ақпан Наурыз
*.doc, 43 кБ
Сәуір
*.doc, 42 кБ
Мамыр
*.doc, 42 кБ
Маусым
*.doc, 42 кБ
*.doc, 42 кБ
Шілде Тамыз
*.doc, 30 кБ
Қыркүйек
*.doc, 53.5 кБ
*.docx, 33.73 кБ
Қазан
*.doc, 29 кБ
Қараша
*.doc, 53.5 кБ
Желтоқсан
*.docx, 34.52 кБ
+ 2018
Қаңтар Ақпан Наурыз
*.doc, 51 кБ
Сәуір
*.doc, 42 кБ
Мамыр
*.doc, 31.5 кБ
Маусым
*.doc, 42.5 кБ
Шілде
*.doc, 42 кБ
Тамыз
*.doc, 42 кБ
Қыркүйек
*.doc, 42 кБ
Қазан
*.doc, 42.5 кБ
Қараша
*.doc, 42.5 кБ
Желтоқсан
*.doc, 42 кБ
+ 2017
Қаңтар
*.doc, 47 кБ
Ақпан
*.doc, 46.5 кБ
Наурыз
*.doc, 46.5 кБ
Сәуір
*.doc, 47.5 кБ
Мамыр
*.doc, 46.5 кБ
Маусым
*.doc, 46.5 кБ
Шілде
*.doc, 48 кБ
Тамыз
*.doc, 48 кБ
Қыркүйек
*.doc, 48 кБ
Қазан
*.doc, 48.5 кБ
Қараша
*.doc, 48.5 кБ
Желтоқсан
*.doc, 33 кБ
+ 2016
Қаңтар
*.doc, 52.5 кБ
Ақпан
*.doc, 53 кБ
Наурыз
*.doc, 53 кБ
Сәуір
*.doc, 53 кБ
Мамыр
*.doc, 54 кБ
Маусым
*.doc, 52 кБ
Шілде Тамыз Қыркүйек
Қазан Қараша Желтоқсан
*.doc, 51 кБ
+ 2015
Қаңтар Ақпан
*.doc, 50 кБ
Наурыз
*.doc, 49.5 кБ
Сәуір Мамыр Маусым
Шілде
*.doc, 50 кБ
Тамыз
*.doc, 50.5 кБ
Қыркүйек
*.doc, 50 кБ
Қазан
*.doc, 40 кБ
Қараша
*.doc, 51.5 кБ
Желтоқсан
*.doc, 52.5 кБ